top of page

Funkcja domowego magazynu energii LUNA2000

W domowej instalacji rolą magazynu energii zintegrowanego z instalacją fotowoltaiczną jest maksymalna wewnętrzna konsumpcja zielonej energii wyprodukowanej lokalnie w celu obniżenia kosztów zakupu energii z sieci oraz uniknięcia przeciążenia sieci przesyłowej przy nadmiarowej produkcji energii z paneli solarnych.

Magazyn energii LUNA2000 składa się z modułu sterującego i banków energii.

Może magazynować i uwalniać energię elektryczną w zależności od stanu pracy.

Ładowanie baterii: sterowany falownikiem, moduł sterujący ładuje baterie i gromadzi w akumulatorach nadwyżkę energii z instalacji fotowoltaicznej

Rozładowywanie baterii: gdy energia z instalacji fotowoltaicznej jest niewystarczająca do zasilania odbiorników domowych, instalacja steruje bateriami, aby dostarczyć energię do odbiorników. Energia z baterii jest przekazywana do odbiorników przez falownik.

LUNA2000 współpracuje z falownikami Huawei, rekomendowane są falowniki o mocy 5 kW i 10 kW.

Wysokie napięcie pracy magazynu wpływa pozytywnie na niskie straty związane z przesyłaniem energii do falownika oraz powoduje niskie straty związane z przetwarzaniem energii prądu stałego na energię prądu przemiennego w falowniku.

To przewaga technologiczna magazynu energii Huawei nieosiągalna dla zasobników energii pracujących na niższych napięciach.

Pojedynczym moduł magazynu energii posiada pojemność 5 kWh, możliwe jest podłączenie maksymalnie trzech modułów magazynu energii o całkowitej pojemności nominalnej 15kWh do jednego modułu sterującego:


Magazyn z baterią:

5 kWh pracuje z mocą nominalną 2,5 kW przez 2 godziny*

10 kWh pracuje z mocą nominalną 5 kW przez 2 godziny*

15kWh pracuje z mocą nominalną 5 kW przez 3 godziny*

20 kWh pracuje z mocą nominalną 10 kW przez 2 godziny*

25 kWh pracuje z mocą nominalną 10 kW przez 2,5 godziny*

30 kWh pracuje z mocą nominalną 10 kW przez 3 godziny*

*Przy niekrytycznych parametrach temperatury zewnętrznej


Dla pojemności magazynu 20 25 i 30 kWh stosuje się dwa moduły sterujące w dwóch kolumnach.

Wszystkie elementy magazynu energii przystosowane są do pracy na zewnątrz budynku, w zakresie temperatur -10°C do +55°C, magazyn oferuje stopień ochrony na poziomie IP65. Rekomendowana jest instalacja na zewnątrz budynku.

Producent w swoich magazynach stosuje trzystopniowy poziom zabezpieczeń – ochrona ogniw, ochrona modułu magazynu oraz ochrona kompletnego magazynu energii.

Zastosowane ogniwa LFP są obecnie najbezpieczniejszą technologią bateryjną. Temperatura graniczna w przypadku przeładowania, nadmiernego rozładowania lub przegrzania wynosi 480°C co znacząco redukuje powstawanie zagrożeń (im wyższa temperatura wywołania niekontrolowanej reakcji cieplnej, tym bezpieczniejsza jest bateria).

Dodatkową funkcjonalnością LUNA2000 jest możliwość zastosowania modułu zasilania awaryjnego Backup Box, który pozwala zasilać dedykowane fazy w domu w przypadku awarii zasilania z sieci. Ta funkcja wymaga dysponowania zgromadzoną w magazynie energią.

Huawei zapewnia 10 lat gwarancji na moduły bateryjne.

bottom of page