top of page

1300 MWh Red Sea BESS Project in Saudi Arabia

Udało się! Pierwsza faza projektu BESS Morza Czerwonego o pojemności 1300 MWh w Arabii Saudyjskiej została pomyślnie zainstalowana. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia.

Projekt, który wykorzystuje rozwiązanie #SmartMicrogrid firmy #FusionSolar, jest największym projektem magazynowania energii w mikrosieci na świecie. Jest zasilany w 100% energią odnawialną 24/7, w pełni realizując swój zrównoważony rdzeń. Ponadto jest to część Wizji Arabii Saudyjskiej 2030, przyspieszającej przejście kraju na czystszą energię.

Będziemy nadal dostarczać zieloną i odporną energię klientom na całym świecie, pracując na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości.

#tech4city #SmartMicrogrid

bottom of page